وركشاپ تخصصى “مواد و مصالح در صحنه‌ى تئاتر"

 

حضوری و آنلاین هم زمان

دوشنبه های نمایش فیلم برگ

نمایش فیلم های کوتاه شما
دوشنبه های اول هر ماه

ورک شاپ تخصصی “آموزش عکاسی تئاتر”

 

ورک شاپ تخصصی خلاقیت، بداهه، نمایش

ورکشاپ تخصصی بوتو .

  

ورک شاپ تخصصی بدن برای بازیگر

دوره هفتم مدرسه تئاتر برگ

 

 

ورک شاپ تخصصی پرفورمنس- تكست

 

 

دوره هفتم مدرسه تئاتر برگ

 

 

“اجرا و بدن معاصر”

“اجرا و بدن معاصر” .

ورک شاپ تخصصی “فلسفه و هنر”

آخرین اخبار

اختصاصی ترنم شعر/ مکانی به نام «مدرسه شعر» مدتی است که فعالیت خود را در زمینه ادبیات و زیر نظر موسسه فرهنگی هنری برگ آغاز کرده است.