مفهوم هنر از ديرباز از مهمترين جريانات پيرامون جهان زيسته بشري بوده أست و توجه به آن از ضرورت هاي إنكار ناشدني زندگي فردي و اجتماعي است. 
توجه به مقوله هنر گاه مي تواند رويكرد،شيوه و روش هاي مختلفي را با خود همراه داشته باشد؛ 
تفاوت در نگرش به اين عرصه و پيرامون آن است كه مي تواند سبك ها،گونه ها، شاخه ها و الگوهاي مختلفي را براي هنر به ارمغان بياورد و همين تفاوت و خلاقيت منجر به تولد سبك ها ، رويكردها و اثرات مختلف مي شود. 
در بعد آموزش هاي مختلف پيرامون هنر موسسات، بخش ها و نهادهاي بسياري فعاليت مي كنند و هر كدام به سياق خويش اقدام به تربيت و آموزش هنرجويان و علاقه مندان مي نمايند. 
موسسه فرهنگي هنري برگ يك موسسه خصوصي است كه در فاز اول خويش تمركز خود را بر روي حوزه آموزش بويژه در دو حوزه سينما و تياتر گذاشته است. 
اين موسسه در نظر دارد تا در امر آموزش با توجه به شاخصه ها ، مؤلفه ها و موارد مهم كاري متفاوت صورت دهد 
در مهمترين رويكرد و استراتژي طراحي برگ إيجاد "مدرسه تياتر" و "مدرسه سينما" اولين و مهمترين برنامه اين مجموعه است

 

"مدرسه تياتر ميزانسن "

مدرسه تئاتر میزانسن مركزی ست برای آموزش رویكردهای معاصر اجرایی ،رویكردهایی كه در هنر اجرا به شكل پراكنده مورد توجه بوده لذا؛ تا كنون در ایران هیچ دانشگاه و آموزشگاهی به شكل رسمی و متمركز به آموزش آنها نپرداخته است .در این مدرسه پرفورمنس آرت،تئاتر فیزكال،تئاتر دیجیتال،تئاتر ابژه و تئاتر مستند توسط اساتید ایرانی و غیر ایرانی متخصص در شاخه های فوق به شكلی متفاوت و متنوع آموزش داده می شود.در دوره های مختلف مدرسه امكان تغییر بعضی از شاخه های تخصصی و جایگزینی شاخه ای تازه وجود دارد.

 

"مدرسه سينماي اينسرت"

از ديگر فعاليت هاي موسسه برگ ، مدرسه سينماي اينسرت است. در اين مدرسه كه با رويكرد اصلي فيلم سازي فعاليت مي كند با توجه به شيوه هاي نوين و كارگاههاي متفاوت و كاربردي توسط أساتيد بنام و متخصص در ابن زمينه آغاز به كار نموده است.

 

"بخش بين الملل " 

يكي از مهمترين و مستعد ترين بخش هاي موسسه برگ واحد بين الملل است. 
در اين وآحد سعي بر آن است تا بر أساس توانايى موجود در حوزه بين الملل اقدام به إيجاد تعاملات گسترده آكادميك در حوزه آموزش و معرفي ، إرسال و ... آثار شاخص و برگزيده به فسيتوال ها و جشنواره هاي متعهد به گروهها و تيّم هاي إجرائي مشاوره و كمك نمايد.

 

به طور كلي در معرفي موسسه برگ مي توان كليدواژه هايي چون رويكرد تخصصي، همراهي با دانش روز جهاني ، بهره مندي از أساتيد متخصص و صاحب دانش در حوزه هاي مورد نظر و إيجاد محيطي صميمي، خلاقانه و به روز را عامل تمايز آن از ساير مجموعه ها دانست.

 

موسسه فرهنگي هنري برگ مجموعه اي كاملا خصوصي است و بر أساس علاقه مندي ، تخصص و خلاقيت و تفاوت در نگرش به مقوله هنر و امر آموزش در اين عرصه إيجاد شده است. 
اميد است تا با استعانت باري تعالي و بهره مندي از توان تخصصي و نگرش خلاقانه و چند بعدي بتوانيم فضائي مطلوب را براي همراهان برگ فراهم نماييم.