ورک شاپ تخصصی

پرفورمنس- تكست (دراماتورژى اجرا)

۱۰ جلسه ۳ ساعته

_ آنچه يك كارگردان در طول تمرين با آن دست به گريبان است.

_ مسير پردازش و نوشتارِ متن در حين تمرين .

_ نوشتار منطبق بر اجرا ، عليه منطق و روايت مرسوم. _ تمرين به مثابه كاغذ سفيد يا متن اجرايى