دوره حضوری و مجازی هم زمان
••••
ورک شاپ تخصصی “فلسفه و هنر”
فلسفه چه نقشی در مسیر خلق و زایش برای هنرمند بازی می کند؟
(با نگاهی تاریخی بر رابطه فلسفه و هنر، از پیدایش تا قرون وسطی)
••••
بهار کاتوزی
••••
۸ جلسه
••••
جلسه اول- فلسفه چیست و به چه کار ما می آید؟
جلسه دوم - فلاسفه طبیعی یونان باستان چه گفتند و چرا هنوز مشغول کار بر روی نظریات آنها هستیم؟
جلسه سوم - آیا سقراط دراماتیک ترین فیلسوف تاریخ است؟
جلسه چهارم - افلاطون هنرمندان را نهی می کرد اما شاید در واقع بهترین بستر را برای خلق هنری فراهم کرد. (با تمرکز بر رساله ضیافت)
جلسه پنجم - شاید از ارسطو و دیدگاه هایش توقع نمی رفت فن شعر را بنویسد اما او درام را تئوریزه کرد.
جلسه ششم - رواقیون، اپیکوریان و نوافلاطونیان هم به همان میزان دراماتیکند.
جلسه هفتم و هشتم - ورود مسیحیت، قرون وسطی و انقلاب در هنر یا چگونه آگوستین و آکویناس خنجر را از رو برای هنر بستند.