مصطفا مرادیان

۱۰ جلسه

حضوری و آنلاین هم زمان

____________________________

طراحى صحنه‌ى تئاتر در دسته هنرهايى قرار دارد كه فرايندِ خلق و توليد آن وابسته به دانش‌های فنى و بصرى هنرمند است به گونه‌ای كه عدم شناخت نسبت به هر يك از آن‌ها توليد خلاقانه را مختل خواهد كرد. ازاین‌رو هر چه آگاهى ما نسبت به مواد و مصالحِ پركاربرد در تئاتر بيشتر شود خلق صحنه‌ی تئاتر هوشمندانه و دقیق‌تر خواهد شد.

 

آنچه در اين دوره بيان می‌شود:

١. بررسى اصول و استانداردهاى فنى دكور

٢. شناخت مواد و مصالح پركاربرد در طراحى صحنه‌ی تئاتر دنيا

٣. معرفى و شناختِ مصالح ساخت دكور در تئاتر ايران

٣. بازديد از كارگاه ساخت دكور

٤. تحليل سازه‌ای و بازديد از دكور نمایش‌های شاخص در تهران