ورک شاپ تخصصی
“آموزش عکاسی تئاتر”
(عکاسی صحنه و عکاسی تئاتر خیابانی)

______________________________________

سیامک زمردی مطلق

۱۲ جلسه ۲/۵ ساعته
۲ روز در هفته

______________________________________

لازمه شرکت در این کلاس دانستن عکاسی مقدماتی است.

تا پیش از پیدایش هنر عکاسی، به غیراز متنی مکتوب از نمایش های اجرا شده در طول تاریخ، هیچ اثر دیگری از آنها باقی نمانده است. با پیدایش عکاسی این هنر به خدمت تئاتر در آمده و به جاودانگی آن کمک
شایانی نموده است.
مهمترین ویژگی عکاسی تئاتر ثبت لحظاتی است که دیگر هرگز تکرار نمی شوند.
دقیق دیدن و انتخاب بهترین لحظات در جهت ثبت و جاودانگی نمایش، انتخاب بهترین عکس های عکاسی شده و در نهایت داوری نهایی با هدف انتخاب بهترین عکس ها جهت شرکت در نمایشگاه و مسابقات عکاسی از مهمترین اهداف این دوره خواهد بود.