طراحی سایت | جوملا فارسی آموزش جوملا افزونه قالب سایت - جومینا

 

دوره حضوری و مجازی هم زمان
( به صورت تعاملی)
••••
ورک شاپ تخصصی “فلسفه و هنر”
ترم ۲
فلسفه چه نقشی در مسیر خلق و زایش برای هنرمند بازی می کند؟
(با نگاهی تاریخی بر رابطه فلسفه و هنر، از قرون وسطی تا کانت)
••••
بهار کاتوزی
••••
۸ جلسه
••••

۱.قرون وسطی متقدم(سنت آگوستین)
۲.قرون وسطی متاخر(توماس آکویناس)
۳.شکل گیری رنسانس
۴.دکارت
۵.اسپینوزا
۶.لاک
۷.هیوم
۸.کانت