وركشاپ تخصصى “مواد و مصالح در صحنه‌ى تئاتر"

 

حضوری و آنلاین هم زمان

دوشنبه های نمایش فیلم برگ

نمایش فیلم های کوتاه شما
دوشنبه های اول هر ماه

ورک شاپ تخصصی “آموزش عکاسی تئاتر”

 

ورک شاپ تخصصی خلاقیت، بداهه، نمایش

ورکشاپ تخصصی بوتو .

  

ورک شاپ تخصصی بدن برای بازیگر

ورک شاپ تخصصی پرفورمنس- تكست

 

 

دوره هفتم مدرسه تئاتر برگ

 

 

ورک شاپ تخصصی “فلسفه و هنر”

آخرین اخبار

دوشنبه های نمایش فیلم برگ
یکشنبه, 26 مرداد 1399

نمایش فیلم های کوتاه شما دوشنبه های اول هر ماه زیر نظر: کاوه سجادی حسینی