وركشاپ تخصصى “مواد و مصالح در صحنه‌ى تئاتر"

 

حضوری و آنلاین هم زمان

دوره هفتم مدرسه تئاتر برگ

دوشنبه های نمایش فیلم برگ

نمایش فیلم های کوتاه شما
دوشنبه های اول هر ماه

«اسكيس و طراحى براى تئاتر»

تخصصی "کارگردان و تئاتر بدون نمایشنامه"

ورک شاپ تخصصی “فلسفه و هنر”

ورکشاپ فضاسازی در تئاتر پست‌ دراماتیک

 

ورک شاپ تخصصی “فلسفه و هنر” ترم ۲

آخرین اخبار

اختصاصی ترنم شعر/ مکانی به نام «مدرسه شعر» مدتی است که فعالیت خود را در زمینه ادبیات و زیر نظر موسسه فرهنگی هنری برگ آغاز کرده است.