پرویز پورحسینی در زندگی‌اش به‌جز بازیگری کار دیگری نکرد، به زعم خودش و در برابر چشم تماشاگران- در جست‌وجوی خودش بود. او نمونه‌ای از وظیفه‌شناسی و بی‌پیرایگی در کارش بود. هرگز بیش از آنچه می‌خواست، دیده نشد. 

ادامه مطلب ...