ورک شاپ تخصصی بوتو
شناخت بدن و تمرکز برای بازیگر بر روی صحنه
گلزار حذفی
••••
بوتو
در حقیقت استخراج زندگی خالصیست که در بدن ما خفته است. بوتو راهی است برای تجلی رویاها و احساسات درونی پرفورمر از طریق بدن که هم زمان نیاز به تمرکز و قدرت بدنی دارد.
بوتو در اواخر دهه پنجاه میلادی در کشور ژاپن توسط Kazu Ohno و Tatsumi Hijikata به همراهی پسر Kazu , به نام Yoshito Ohno
پایه گذاری شد.
گلزار حذفی توسط استاد Yoshito Ohno در استودیو پدرش Kazu در کشور ژاپن( یوکوهاما بهار و تابستان ۲۰۱۸) به صورت خصوصی بوتو را تعلیم دیده و بعد از بازگشت به تهران تصمیم به برگزاری ورک شاپ هایی در راستای انتقال تجربه خود با همکاری موسسه فرهنگی هنری برگ نموده است.