طراحی سایت | جوملا فارسی آموزش جوملا افزونه قالب سایت - جومینا 

 

کلوپ_برگ
فصل اول/ تابستان
••••
مواجهات؛
(مواجهه با خود/ مواجهه با دیگری/ مواجهه با کاراکتر)
••••
زیر نظر رامین اکبری و سیاوش قائدی
••••
۲۴ جلسه ۳ ساعته
••••
روزهای جمعه
کارگاه دیدن ساعت ۱۵ الی ۱۸
کارگاه اتود ساعت ۱۸ الی ۲۱